parašinėjimas


parašinėjimas
parašinė́jimas dkt. Iš tų̃ saváitgalio parašinė́jimų susidãrė šiokià tokià knygẽlė.

.